2πr

Damijan Kracina & Vladimir Leben, 2πr, 2012

Svetlobna gverila / Lighting Guerrilla
17. maj – 16. junij 2012
GALERIJA V®IGALICA , Ljubljana
Damijan Kracina & Sašo Kalan: Drilling
Damijan Kracina & Vladimir Leben: 2πr
http://www.svetlobnagverila.net

GALERIJA ALKATRAZ
Vmesna postaja

Razstavno raziskovalni projekt
Pregled vizualne scene v AKC Metelkova mesto, 6.–25. 9. 2012


Photo: Kocjančič Damjan

Damijan Kracina & Vladimir Leben, 2πr, 2012

2πr, Damijan Kracina, Vladimir Leben, Sašo Kalan, 2013

drawing: Damijan Kracina, Vladimir Leben,
panoramic photography: Damijan Kracina,
animacija / animation: Vladimir Leben,
music: Sašo Kalan

http://www.kracina.com/