amerika

Damijan Kracina (c) 2001 www.tol.sik.si/d.k
Bivanje v New Yorku mi je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS in OSI Slovenia
The project was made posible by: Ministry of Culture RS and Open Society Institute Slovenia