DAMIJAN KRACINA

OSEBNA RAZSTAVA, KOT SPLETNA STRAN
PERSONAL EXHIBITION, AS A WEB SITE

MEDIA NOX MARIBOR 26.11.01-1.12.01
KURATOR/CURATOR: JOŽE SLAČEK

RAZSTAVA / INSTALATION VIEW

Damijan Kracina
dkracina@mail.ljudmila.org
www.kracina.com