Narodna galerija / National Gallery of Slovenia
Damijan Kracina

 

foto: Borut Krajnc

 

The two sculptures which adorn the imposing façade of the National Gallery of Slovenia were installed there in 2019 and were designed and made by sculptor Damijan Kracina (*1970). The original sculptures are 230 centimetres in height, painted and gilded. The sculptures are made of aluminium, and the sculptor modelled them in clay. The artist found inspiration for them in the Gallery's permanent collection. The sculptures combine three artistic genres: painting, sculpture and architecture. Kracina drew on the work of three artists associated with the Gallery and incorporated several art-history styles into the sculptures. The upper third of both sculptures refers to the works of the painter Jožef Tominc (1790–1866). The central piece, with its interplay of a golden heart and the structural pattern around it, alludes to the decoration and gilding of the National Hall, designed by the architect František Edmund Škabrout (1858–1899). The bases of the sculptures show parallels with the marble rocks of the Fountain of the Three Rivers of Carniola by sculptor Francesco Robba (1698–1757), which is now housed in the Gallery's Entrance Hall.

Skulpturi, ki krasita slavnostno pročelje Narodne galerije, sta bili postavljeni leta 2019. Zasnoval in izdelal ju je kipar Damijan Kracina (*1970). Izvirni skulpturi sta visoki 230 centimetrov, sta barvani ter pozlačeni. Narejeni sta iz aluminija, kipar ju je zmodeliral iz gline. Navdih zanju je umetnik poiskal v galerijski stalni zbirki. V kipih je povezal tri umetniške zvrsti: slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo. Izhajal je iz del treh avtorjev, povezanih z galerijo, in v kipa vpletel več umetnostnozgodovinskih obdobij. Zgornja tretjina kipov se navezuje na dela slikarja Jožefa Tominca (1790–1866). Osrednji del s prepletom zlatega osrčja in vzorca strukture okoli njega namiguje na okras in pozlato Narodnega doma, ki je nastal po načrtih arhitekta Františka Edmunda Škabrouta (1858–1899). Baze skulptur pa kažejo vzporednice z marmornimi skalami Vodnjaka treh kranjskih rek kiparja Francesca Robbe (1698–1757), ki danes domuje v vhodni avli galerije.

 

 

 

MAKING OF
Casting / Odlivanje v aluminij

 

 

 

 

Clay model / MODELIRANJE V GLINI

Foto: selfie

Foto: Ita Plotajs

 

 


 

 

IDEJNA REŠITEV ZA SKULPTURI NA NARODNI GALERIJI

Koncep in izhodišča

Pri zasnovi kipov sem izhodišča in navdih našel v Narodni galeriji in v njeni stalni zbirki. Kipa sta zasnovana na način, da poleg estetskega učinka gledalcu nudita širok nabor asociacij, ponujata večplastno branje elementov skulptur in vabita k razmisleku.

Kipa asociirata na človeške figure in predstavljata moški in ženski princip. Kot referenco sem vzel osebe na slikah Jožefa Tominca (1790-1866). Pri prvem sem se navezal na interpretacijo slike Tri dame iz družine Moscon, po kateri sestri gledata v človeka, ki je v njihov prostor vstopil, njuna teta pa opazuje eno od njih, kako na obiskovalca reagira. Kot referenco za drugi kip sta služila moška portreta iz Tominčevih del Avtoportret ob oknu in Družina dr. Frušića.

Kipa poskušata komunicirati z obiskovalcem-opazovalcem, obrazi kipov nam simbolno vračajo pogled, saj pozlačena konkavna oblika dobesedno reflektira svetlobo-pogled. Kipa nas opazujeta, vabita, nadzirata in hkrati čuvata zakladnico.

Trodelna zasnova figur odraža zasnovo objekta Narodne galerije, ki ga sestavljajo stavbe iz treh različnih stoletij (František Edmund Škabrout, Edvard Ravnikar, Sadar Vuga Arhitekti).

V posameznem kipu sem povezal tri umetniške smeri: slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo. Kot reference sem vzel dela treh avtorjev povezanih z galerijo (Jožef Tominc, Francesco Robba, František Edmund Škabrout) in s tem v kipa prepletel tudi več umetnostno zgodovinskih obdobij. Zgornji del kipov se nanaša na omenjena dela slikarja Jožefa Tominca, osrednji del se s prepletom zlatega osrčja in vzorca strukture okoli njega navezuje na pozlačeni zgornji del niš na stavbi Narodnega doma (arhitekt František Edmund Škabrout) v katere bosta kipa umeščena, skale vodnjaka Treh kranjskih rek kiparja Francesca Robbe pa se kažejo v spodnjem delu kipov.

Preko vzorov za posamezne dele simbolno predstavljata kipa tudi trojnost narod – dom – družina. Robbov vodnjak se s tremi kranjskimi rekami navezuje na območje, kjer živi naš narod, Narodni dom je bil zgrajen kot dom slovenskih društev, sedaj pa v njem domuje Narodna galerija, Tominčeva družinska portreta pa kažeta na družino kot osnovno celico vsake družbe.

Vsi naštete elemente sem prepletel v dva kipa, ki se estetsko navezujeta na nekatere moje avtorske projekte, odsevata tudi moj način kreativnega umetniškega delovanja, ki vključuje predvsem tri področja: raziskovanje, ateljejsko delo in javno predstavljanje.

Kipa bosta modelirana v glini in odlita v aluminij, ki bo barvan in na nekaterih delih pozlačen. Barva kipov bo enaka barvi stebrov na fasadi, ki so svetlejši od ostale barve pročelja. Pozlata na kipih je likovno povezana s pozlačenimi polji v kupoli niše. Barvna površina kipov in pozlata bosta skladni z arhitekturnimi elementi zgradbe.

Kipa, sodobna v obliki in materialu, predstavljata poklon umetnosti starejših obdobij in Narodni galeriji.

Ljubljana 14. 6. 2018

Damijan Kracina

Foto: Damijan Kracina

četrtek, 28. 6. 2018

Izbor idejne rešitve za dopolnitev niš na fasadi palače Narodnega doma

 

Prazni niši na naši fasadi bosta kmalu krasili skulpturi akademskega kiparja Damijana Kracine! Zaenkrat pa je v Narodni galeriji na ogled razstava idejnih rešitev natečaja

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/izbor-idejne-resitve-za-dopolnitev-nis-na-fasadi-palace-narodnega-doma/

 

junij 2018

Narodna galerija

Izbor idejne rešitve za dopolnitev niš na fasadi palače Narodnega doma

Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana je na 30. seji, 28. 2. 2018, sprejela sklep: »da podpira predlog postavitve dveh kipov v praznih nišah na fasadi Narodne galerije.« S tem želi Mestna občina Ljubljana počastiti 100. obletnico ustanovitve Narodne galerije v Ljubljani.

Strokovna komisija je ob upoštevanju v razpisu navedenih kriterijev kot tudi po presoji finančnih možnosti izvedbe odločila, da za postavitev skulptur v niši na fasadi Narodnega doma oz. Narodne galerije predlaga delo akademskega kiparja Damijana Kracine.

Akademski kipar Damijan Kracina je oblikoval dve skulpturi, ki asociirata na moški in ženski princip, obenem pa ponujata večplastno branje, tako glede vsebin, ki jih hrani Narodna Galerija, kot glede prepleta kiparstva, slikarstva in arhitekture iz različnih umetnostnih obdobij. Posebej pritegne pozornost povzemanje motiva Robbovega vodnjaka s skalami, iz katerih rasteta skulpturi, s čimer se izpostavlja vez med Narodno galerijo, ki hrani original Robbovega vodnjaka, in mestom. Skulpturi je avtor prilagodil obliki niš, iz katerih je povzel okrasje in pozlato ter prispodobi figur v svitku povezal z znamenitima slikama Jožefa Tominca. Med likom posameznika in skupine je ustvaril dialog, poprsja pa je povezal z organskimi elementi, ki jih tudi sicer uporablja v svojem ustvarjanju. Skulpturi, ki simbolno opozarjata na poslanstvo in vsebino ustanove, se skladata s kompozicijo fasade Narodnega doma, kljub temu da ohranjata značilen likovni izraz avtorja.

Razstava idejnih rešitev jebila na ogled v Narodni galeriji od 28. 6. 2018 dalje.

 


 

 
www.kracina.com