POSLEDNJI MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI, Logje

THE LAST CONTEMPORARY ART MUSEUM
Logje 14, Breginjski kot


The Last Contemporary Art Museum will be open from 10 July to 4 August 2017, from 5:00 PM to 8:00 PM. After the aforementioned date, the museum visits will only be possible upon requests in advance and upon mutual agreement. Contact: 041 550 121, kracina@gmail.com, www.kracina.com

The Last Contemporary Art Museum was opened in July 2015 in the village of Logje, in the house of sculptor Damijan Kracina's grandmother. Kracina, originally from Logje, has lived and worked in Ljubljana for a while now. The house is over 200 years old and provides him with shelter for creative endeavours and lodging during the summer months, however, he has now decided to allocate a part of it to museum facilities and thus open the house to the public. The museum has been designed as a "wunderkabinet", a prototype for museums. The author has placed his sculptures on display, along with installations, pictures, videos and other artwork. In most of his works, he strives to connect with nature and is fascinated with the biotic diversity of animal world, interweaving his art with it in a unique way. The ambient sculptural placement in a village as of yet surrounded with unimpaired nature certainly comes across as a novum and for numerous viewers signifies the first authentic contact with contemporary art.

The Last Contemporary Art Museum in the village of Logje is placed in westernmost part of the country, namely the last Slovenian territory. This is where the denomination 'last' comes from. Furthermore, it was dubbed the last, because the museum is possibly the last stop for the works of art created by sculpture Damijan Kracina. And, last but not least, the museum was named 'last', because contemporary art is reaching its boundaries in the time we inhabit right now.

POSLEDNJI MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI
Logje 14, Breginjski kot
Poslednji muzej sodobne umetnosti je odprt od 10. julija do 4. avgusta 2017, med 17. in 20. uro. Po tem datumu bo muzej odprt, kadar bo odprt, oziroma po predhodnem dogovoru. Kontakt: 041 550 121, kracina@gmail.com, www.kracina.com

Poslednji muzej sodobne umetnosti smo odprli julija 2015, nahaja se v vasi Logje, v babičini hiši kiparja Damijana Kracine, domačina, ki že nekaj časa dela in živi v Ljubljani. Hiša je stara več kot dvesto let, v poletnih mesecih mu daje zavetišče za ustvarjanje in bivanje, sedaj pa se je odločil del hiše nameniti muzeju in jo tako odpreti javnosti. Muzej je zasnovan kot 'kabinet čudes', ki je bil predhodnik muzejev. Vanj je avtor postavil svoje skulpture, instalacije, slike, video in druga umetniška dela. V večini svojih del se navezuje na naravo in je fasciniran nad biotsko raznovrstnostjo živalskega sveta in to na svojevrsten način vključuje v svojo umetnost. Ambientalna kiparska postavitev v vasi, ki je še obdana z neokrnjeno naravo, je vsekakor novum in za marsikoga prvi pristni stik s sodobno umetnostjo.

Poslednji muzej sodobne umetnosti v vasi Logje leži na skrajnem zahodu, na poslednjem ozemlju slovenske države. Zato poslednji. Poslednji tudi zato, ker je muzej morda poslednja postaja umetniških del, ki jih je ustvaril kipar Damijan Kracina. In nenazadnje, poslednji zato, ker sodobna umetnost v času, v katerem živimo, dosega svoje robove.

Avtor / Author: Damijan Kracina
Kustos projekta / Project Curator: Damijan Kracina, Klavdija Figelj
Strokovni sodelavci / Professional staff : Katarina Toman Kracina, Jani Pirnat, Devan Taučer
Prevod / English translation: Jedrt Maležič
Projekte podpirata / Supported by: Ministrstvo za kulturo in Občina Kobarid

zlozenka.pdf

FB


CULTURE.si / jan 2017
http://www.culture.si/en/The_Last_Contemporary_Art_Museum

Radio Slovenija - Prvi program / Jurij Popov / Nedeljska reportaža 16.8.2015 ob 14.30 /
http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174355502

Radio Prvi / Logjé, vas na koncu dežele / Jurij Popov  /  16. 08. 2015
http://radioprvi.rtvslo.si/2015/08/logje-vas-na-koncu-dezele

TV - POLETNA SCENA / Sabrina Lever /  9.8.2015
http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/sodobna-umetnost-na-najzahodnejsi-tocki-slovenskega-ozemlja/371449

Ars Radio / Tatjana Gregorič / 31. 07. 2015
http://ars.rtvslo.si/2015/07/likovni-odmevi-29

Primorske novice / Maksimiljana Ipavec /  četrtek, 13. avgust 2015
http://www.primorske.si/Novice/Kultura/Poslednji-muzej-na-skrajni-tocki

Dnevnik / Mojca Pišek, 22. julij 2015
https://www.dnevnik.si/1042717256/kultura/vizualna-umetnost/poslednji-muzej-zive-umetnosti

Delo.si / Vojko Urbančič, 22.07.2015
http://www.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/poslednji-sovenski-muzej-sodobne-umetnosti-s-surokatami-v-svinjaku.html

Objava tudi na: Radio Koper, Alpski Val, Primorski val

 

 

-
www.kracina.com