Damijan Kracina

Belo kot umazan sneg /
White as dirty snow

Galerija Škuc
23. 10. - 7. 11. 2008

...v slikah / installation view

Izhajajoč iz podmene, da belo ni nikoli povsem belo, ne glede na to v kar nas vztrajno prepričujejo agresivni oglasi, kipar in multimedijski umetnik Damijan Kracina skozi razstavo razmišlja o različni umazanosti beline. Rdeča, morda tokrat bela, nit njegovega umetniškega ustvarjanja je raziskovanje organskih oblik v kontekstu do različnih okolij. Z združitvijo umetniku ljube bele barve in biomorfnih oblik je ustvaril video in vrsto belih ambientalnih postavitev z nenavadnimi bitji v človeških intimnih prostorih.
Vsebino razstave sporočajo zaznamki: belo - sneg - slonovina- wc -kopalnica - počutišče (welness) - higiena. Toaletni kosi koketirajo z kvalitetno straniščno keramiko. Slonovina je naprodaj in pripravljena za transport. Sneg je zaradi onesnaženega ozračja zanimivih odtenkov. Procesualnost skiciranja hipergenetskih bitij nenavadnih oblin imenovanih bioone nam razkrivajo animacije. Vse te beline se drži različna umazanija.
/
In spite of what aggressive advertising is trying to convince us, the colour white is never completely white. This is the rationale behind the exhibition of Kracina's works which explore different degrees of whiteness. The main thread, white in this case, of Damijan Kracina's art projects is research into organic forms in relation to different environments. The multi-media artist and a sculptor has
combined one of his favourite colours, white, and biomorphic forms to create video works and a series of white installations with strange creatures in an intimate human environment.
The content is communicated through notes made on the pieces: white - snow - ivory- toilet - bathroom -wellness - hygiene. Toiletries flirt with high-quality bathroom ceramics. Ivory is safely packed and still on sale. The snow has acquired an interesting shade of colour due to air pollution. Animations reveal the process of sketching hypergenetic creatures with peculiar curves called bioone. All these forms of white are covered

Kustos / Curator Jani Pirnat

installation view / Galerija Škuc


<< back