NEW Damijan Kracina in the DIVA
DIGITAL VIDEO ARCHIVE

Četrtek, 14. december, ob 19. uri v
Projektni sobi SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Avtorski video program
Intermedijski dogodek Play All je prostorska predstavitev izbora video del avtorja Damijana Kracine. Predstavitev vključuje video dela, ki so nastajala med študijem na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, video dokumente, inserte performansov in inštalacij ter izbor avtorskih videov, vključno z novejšimi videi, nastalimi tudi v sodelovanju z drugimi avtorji. Gre za nekakšno reformirano video retrospektivo, kjer bo na enem mestu istočasno na ogled večletna avtorjeva video produkcija.
Produkcija: Društvo za domače raziskave v sodelovanju z Zavodom SCCA-Ljubljana.
Projekt podpira MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost.

instalation view

video

NEW Damijan Kracina in the DIVA
DIGITAL VIDEO ARCHIVE